Re-integratie 2e spoor

In een re-integratie tweede spoor traject zoekt een zieke medewerker passend werk bij een andere werkgever dat goed past bij de belastbaarheid en capaciteiten. Dit omdat eigen of aangepast werk bij werkgever niet meer gaat. Vaak komt er heel wat bij kijken. Als werkgever heb je niet dagelijks te maken met een re-integratietraject en voor medewerker komt er veel op hem/haar af in een tijd waarin iemand zich al niet goed voelt.

Daarom is de wet Poortwachter in het leven geroepen. Middels stappen die in deze wet staan beschreven wordt een re-integratiedossier opgebouwd.  Eén van deze stappen is een tweede spoor re-integratie traject. Het tweede spoor loopt vaak naast het eerste spoor. Ook zijn er vaak medisch specialisten, arbeidsdeskundigen, enzovoorts betrokken.

De medewerker weer in zijn kracht krijgen en middels een gerichte loopbaanoriëntatie begeleiden naar een leuke passende baan, daar gaan we voor.

Alle partijen ontzorgen, zodat de medewerker zich echt op herstel en heroriëntatie kan richten en de werkgever met een zeker gevoel bijdraagt aan de re-integratie. Dat proces vraagt om een vakspecialist. EmpowerYou heeft al ruim 18 jaar ervaring in re-integratie. Naast de coaching van de medewerker, treden we op als procesbegeleider. We delen advies, gaan in gesprek met bedrijfsartsen en zorgen voor een Poortwachterproof dossier. Wij houden constant een vinger aan de pols.

DETACHERING

DETACHERING

Tijdig starten is essentieel. Wij activeren de medewerker constant om te kijken naar wat nog wel gaat. Daarom sporen we aan om spoedig buiten de eigen organisatie mee te kijken. Dat kan op veel manieren.

Een proefplaatsing, werkervaringsplaats of detachering zijn goede oplossingen om iemand te laten oriënteren buiten de organisatie. Zo kan men testen of het werk past, of men het vol kan houden,  zodat iemand duurzaam uitstroomt. In onze Re-integratie tweede spoor brochure vindt u al alles over de invulling van een effectieve tweede spoor aanpak

HAALBAARHEIDSANALYSE

Een duurzame baan staat voorop. De ervaring leert dat er vaak meer mogelijk is dan gedacht. We combineren de interesses met de kwaliteiten en de beperkingen zodat we een concrete lijst en functies kunnen opstellen.

Middels gebruik van het vacature analyseplatform Jobport kan er een concrete haalbaarheidsanalyse opgesteld worden over hoe vaak een functie voorkomt, welke opleidingen nodig zijn, welke bedrijven de functies aanbieden en wie de contactpersonen zijn. Zo kan men direct zien of een functie haalbaar is.

POORTWACHTERPROOF TWEEDE SPOOR TRAJECT

UWV kijkt na 2 jaar of zowel medewerker als werkgever voldoende heeft gedaan aan de re-integratieverplichtingen. WIj dragen bij aan het opbouwen van het re-integratiedossier doordat wij weten op welke punten het UWV het dossier beoordeeld.

Door alle stappen te doorlopen zoals het opstellen van een zoekprofiel, inschatten van de mogelijkheden, opstarten van detachering, zorgen wij ervoor dat het dossier poortwachterproof raakt.

WIJ ZORGEN ERVOOR DAT DE MEDEWERKER

  • het oude werk soepel los kan laten en goed  kan omgaat met de beperking
  • feilloos in kaart heeft welk werk nog wel kan met oog op belastbaarheid
  • het oude werk soepel los kan laten en goed  kan omgaat met de beperking
  • eenvoudiger passend werk kan ontdekken, via o.a. vacaturesystemen
  • zich professioneel voor kan stellen bij nieuwe werkgevers middels brief, cv en LinkedIn

WIJ ZORGEN ERVOOR DAT DE WERKGEVER

  • een goede trajectbewaking krijgt, zodat het traject poortwachterproof is.
  • periodieke rapportages + tussendoor contact heeft over voortgang
  • u als werkgever zoveel mogelijk ontzorgd wordt in de begeleiding van de medewerker
  • medewerker constant wordt geactiveerd om zo een passende baan te vinden.