Human Givens Therapie

Wat is Human Givens Therapie?

Human Givens therapie is een snelle, oplossingsgerichte en wetenschappelijk onderbouwde vorm van (psycho)therapie.

Human Givens therapeuten hebben een duidelijke stelregel:

Je kunt je niet ongelukkig voelen als al jouw emotionele behoeften voldoende worden vervuld zoals veiligheid, erkenning, controle en autonomie. Als één of meerdere behoeften niet of nauwelijks vervuld worden, kan je in uit balans raken en kun je bijvoorbeeld last krijgen van stress, trauma, burn-out of depressief worden.

Ieder mens is geboren met een aantal resources zoals empathie, lange termijn geheugen, rationaliteit en verbeelding. Deze vermogens vormen tezamen met de emotionele behoeften de basis van Human Givens. Het kan voorkomen dat een of meerdere vermogens niet inzetbaar zijn door bijvoorbeeld een trauma wat je vermogen(s) blokkeert. In dat geval is het dus belangrijk om eerst een trauma-behandeling te beginnen.

De succesfactoren van Human Givens

Er wordt geleerd om over het verleden rationeel na te denken en bovenal de toekomst vruchtbaar in te zien.

Er wordt geleerd om te ontspannen (een gespannen brein blokkeert de ratio) en in diepe ontspanning wordt effectief gedrag ingeoefend dat voor snel herstel zorgt. Je neemt afscheid van oude, energie vretende denkpatronen en gedachten en oefent nieuw vruchtbaar gedrag in.

Snel en pijnloos, The Fast Trauma (PTSS) and Phobia Cure

Human Givens-therapeuten werken ook met een buitengewoon snelle en pijnloze methode om pijnvolle herinneringen en gebeurtenissen te ontdoen van hun emotionele lading zoals bij PTSS, Fobieën en traumatische flashbacks door middel van de Fast Trauma (PTSS) and Phobia Cure.

Deze snelle methode onderscheidt zich duidelijk van de bekende Cognitieve Gedragstherapie met als gevolg dat er minder sessies nodig zijn voordat je volledig bent hersteld.

Wij gaan samen op zoek

Human Givens therapeuten gaan altijd samen met jou op zoek naar de emotionele behoefte(n) die bij jou onvoldoende of niet vervuld zijn. Daarbij wordt maatwerk geleverd omdat iedereen uniek is in zijn of haar persoonlijkheid.

Uiteraard wordt in het begin van de therapie aandacht geschonken aan het scheppen van een vertrouwensband zodat therapie mogelijk wordt. Effectief luisteren vormt een belangrijk onderdeel voor het scheppen van die vertrouwensband.