EMDR

Wat is EMDR het en waar staat EMDR voor?

Eye Movement Desensitization and Reprocessing, afgekort EMDR, is een therapie voor mensen die last blijven houden van de gevolgen van een schokkende ervaring, zoals een verkeersongeval of een geweldsmisdrijf. EMDR wordt toegepast middels een geprotocoleerde aanpak.

Waar is EMDR voor bedoeld?

Bepaalde gebeurtenissen kunnen diep ingrijpen in je leven. Meestal verwerk je deze ervaring op eigen kracht, maar het kan ook voorkomen dat je psychische klachten ontwikkelt. Vaak gaat het om herinneringen aan de schokkende gebeurtenis die zich blijven opdringen, waaronder angstwekkende beelden (herbelevingen, flashbacks) en nachtmerries. Andere klachten die vaak voorkomen zijn schrik- en vermijdingsreacties. Met andere woorden, er is sprake van een posttraumatische-stressstoornis (PTSS).

Wat kan ik verwachten van een EMDR-behandeling?

De afleidende stimuli, de sets van oogbewegingen, zullen er langzamerhand toe leiden dat de herinnering haar kracht en emotionele lading verliest. Het wordt voor jou dus steeds makkelijker aan de oorspronkelijke gebeurtenis terug te denken. In veel gevallen veranderen ook de herinneringsbeelden zelf en worden ze bijvoorbeeld waziger of kleiner.

Deze effecten dragen ertoe bij dat de schokkende ervaring steeds meer een plek krijgt in de levensgeschiedenis van de persoon.